logo


Het opstellen van uitgebreide algemene voorwaarden vereist een gedetailleerd inzicht in de specifieke activiteiten, producten, diensten en risico’s van een bedrijf. Hieronder geef ik een basisversie van algemene voorwaarden voor een generiek bedrijf. Voor NBWM zou het echter raadzaam zijn om deze voorwaarden aan te passen aan de specifieke diensten die zij aanbieden en ze te laten beoordelen door een juridisch expert.


Algemene Voorwaarden van NBWM

 1. Definities
  • “NBWM”: de aanbieder van producten en/of diensten.
  • “Klant”: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten afneemt van NBWM.
  • “Overeenkomst”: een afspraak tussen NBWM en de Klant betreffende de verkoop en levering van producten en/of diensten.
 2. Toepasselijkheid
  • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, overeenkomsten en leveringen van NBWM, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
 3. Offertes
  • Alle offertes van NBWM zijn vrijblijvend en hebben een geldigheidsduur van 30 dagen, tenzij anders vermeld.
 4. Prijzen en Betaling
  • De door NBWM vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege.
  • Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij anders overeengekomen.
 5. Levering
  • NBWM streeft ernaar om bestelde producten en/of diensten zo snel mogelijk te leveren.
  • Overschrijding van de leveringstermijn geeft de Klant niet het recht op schadevergoeding of het annuleren van de bestelling.
 6. Eigendomsvoorbehoud
  • Geleverde producten blijven eigendom van NBWM totdat de Klant alle verschuldigde bedragen volledig heeft voldaan.
 7. Aansprakelijkheid
  • De aansprakelijkheid van NBWM voor directe schade is beperkt tot het bedrag dat de Klant heeft betaald voor het product of de dienst.
 8. Garantie
  • NBWM biedt een standaardgarantie van één jaar op alle geleverde producten, tenzij anders vermeld.
 9. Annulering en Retournering
  • De Klant heeft het recht om binnen 14 dagen na ontvangst van het product deze zonder opgave van redenen te retourneren.
 10. Geschillen
Contact

Wilt u meer informatie?

Laat hieronder uw gegevens achter en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.