logo
  1. De informatie op de website van NBWM is met de grootste zorg samengesteld. Echter, NBWM kan niet garanderen dat alle informatie op de website te allen tijde correct of volledig is. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin ze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.
  2. Aansprakelijkheid NBWM is niet aansprakelijk voor enige schade of verlies veroorzaakt door het gebruik van informatie op onze website. Het is de verantwoordelijkheid van de bezoeker om de verstrekte informatie te verifiëren voordat deze wordt toegepast.
  3. Externe Links De website van NBWM kan links bevatten naar externe websites. NBWM is niet verantwoordelijk voor de inhoud of het privacybeleid van deze externe websites.
  4. Intellectueel Eigendom Tenzij anders vermeld, zijn alle rechten op de website en de informatie, inclusief auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten, eigendom van NBWM. Bezoekers mogen de website en de informatie raadplegen en daarvan kopieën maken voor eigen gebruik, bijvoorbeeld door deze te printen of op te slaan. Elk ander gebruik van de website of van de informatie, bijvoorbeeld het opslaan of reproduceren van (een deel van) de website in een andere internetpagina of het aanbrengen van links, hyperlinks of deeplinks tussen de website en enige andere internetpagina, is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van NBWM.
  5. Wijzigingen NBWM behoudt zich het recht voor om de informatie op de website, inclusief de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder voorafgaande aankondiging.
  6. Toepasselijk Recht Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die voortvloeien uit of in verband staan met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.
Contact

Wilt u meer informatie?

Laat hieronder uw gegevens achter en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.